πεδία δράσης

 

1. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Εστιάζουμε στις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και διασύνδεσης των τμημάτων του σχετικού οικονομικού κυκλώματος. 

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην επέκταση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής και διανομής αξίας, καθώς και τη διάχυση των αξιών και αρχών της ΚΑΛΟ στο ευρύτερο οικονομικό κύκλωμα.

 

2. Συνεταιρισμοί και συνεργατικές επιχειρήσεις

Εστιάζουμε στις προϋποθέσεις ενδυνάμωσης και βελτίωσης του συνεταιριστικού μοντέλου παραγωγής. 

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην καλλιέργεια των συνθηκών ώστε ολοένα περισσότεροι πολίτες να το επιλέγουν ως τρόπο παραγωγής και εργασίας.

 

3. Κοινά

Εστιάζουμε στη διάχυση και περαιτέρω επεξεργασία (νομική, οργανωσιακή, οικονομική κοκ) της έννοιας των κοινών ως βασικό συστατικό για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού οικονομικού και κοινωνικού παραδείγματος.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στη δικτύωση και ενδυνάμωση διαφορετικών εγχειρημάτων γύρω από τα κοινά (φυσικοί πόροι, δημόσιοι χώροι και υποδομές, ψηφιακά κοινά, πολιτιστικά κοινά κοκ).

 

4. Εκπαίδευση και έρευνα

Εστιάζουμε στη συλλογική παραγωγή νέας γνώσης και την αμοιβαία διάχυση υφιστάμενης γνώσης με γνώνονα την πρακτική αξιοποίησή της.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην ανάδυση καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης και έρευνας που υπερβαίνουν καθιερωμένες ταξινομήσεις και παρωχημένους θεσμικούς διαχωρισμούς.

 

5. Ανάπτυξη κοινωνικής τεχνολογίας και καινοτομίας

Εστιάζουμε στην αναζήτηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων μορφών κοινωνικής οργάνωσης και κινητοποίησης.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στη σύζευξη τεχνολογίας και συλλογικής δράσης με σκοπό την απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων των πολιτών.

 

6. Εναλλακτικά χρηματοδοτικά σχήματα και εργαλεία

Εστιάζουμε στην αναζήτηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση αυτόνομων χρηματοδοτικών μέσων που αυξάνουν την ανθεκτικότητα και την αυτοδύναμη ανάπτυξη ενός εναλλακτικού οικονομικού και κοινωνικού κυκλώματος.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία και ενδυνάμωση σχημάτων και εργαλείων που αυξάνουν την οικονομική και κοινωνική αυτονομία των πολιτών.

 

7. Νέες μορφές πολιτικής, διακυβέρνησης, θεσμών και συμμετοχής

Εστιάζουμε στην αναζήτηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων μεθόδων πολιτικής, μοντέλων κατανεμημένης και μεταβλητής ηγεσίας και δημοκρατικών και αποκεντρωμένων συστημάτων απόφασης.

Επιθυμούμε να συμβάλουμε στην αναζωογόννηση και επανεπινόηση της δημοκρατίας, στην ανάδυση νέων υβριδικών κοινωνικών θεσμίσεων και την επέκταση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων συμμετοχικής διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα.

 

ταυτότητα

 

Ο Κόμβος είναι ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο διαμοιρασμού εμπειριών και γνώσης, πληροφορίας και τεχνογνωσίας.

Στόχος του Κόμβου είναι η αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών για την ενδυνάμωση συλλογικών πρωτοβουλιών και συμμετοχικών εγχειρημάτων των πολιτών και για την προώθηση συνεργατικών εναλλακτικών μορφών οικονομίας.

 

Στον Κόμβο για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία

 

-Ερευνούμε, δοκιμάζουμε και κάνουμε πράξη εναλλακτικά οικονομικά και παραγωγικά εργαλεία βασισμένα στην αμοιβαιότητα και τη συνεργασία, υπερβαίνοντας παρωχημένα και επιβλαβή οικονομικά σχήματα, για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας.

-Αναπτύσσουμε δημοκρατικά και συμμετοχικά μοντέλα αξιοποίησης των ανθρώπινων δυνατοτήτων, ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο αναβάθμισης να αναβαθμιστούν οι ατομικές ικανότητες και η συλλογική μας δύναμη, για την Κοινωνική Ενδυνάμωση όλων. 

-Επιχειρούμε να υπερβούμε τα αδιέξοδα των παραδοσιακών μορφών κοινωνικής δραστηριότητας και συμμετοχής στα κοινά, αναζητώντας νέους τρόπους συλλογικής δράσης και αντλώντας έμπνευση από τις πλούσιες κοινωνικές εμπειρίες που παράγονται καθημερινά και αποτελούν πηγή μιας ριζοσπαστικής Κοινωνικής Καινοτομίας.

 

Βασικές επιδιώξεις του Κόμβου αποτελούν:

 

*η δικτύωση τοπικών εγχειρημάτων με αντίστοιχες διεθνείς πρωτοβουλίες,

*ο συλλογικός σχεδιασμός σύγχρονων μοντέλων κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης

* η αποτύπωση, συστηματοποίηση και διαμοιρασμός τεχνογνωσίας σε μια σειρά τομέων όπου οι πολίτες αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

* η καλλιέργεια και ωρίμανση εγχειρημάτων που ενδυναμώνουν την κοινωνική δυναμική των πολιτών, τις κοινές υποδομές και πόρους και τις διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού.

* η συμβολή στην ανάδειξη ενός οικοσυστήματος υπαρκτών κοινωνικών και οικονομικών εγχειρημάτων, όπως και πρακτικών και θεσμίσεων συμμετοχικής πολιτικής κουλτούρας.

 

 

Δέκα πράγματα που θα ήθελες να γνωρίζεις για τον Κόμβο

 

1. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, η οποία το 2016 δημιούργησε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση προκειμένου να αξιοποιήσει την εγχώρια και παγκόσμια τεχνογνωσία που παράγεται καθημερινά από τη διανοητική και πρακτική ανθρώπινη δραστηριότητα, προάγοντας μεθόδους και νοοτροπίες που αυξάνουν την κοινωνική ισχύ απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις (αποκλεισμός τμημάτων του πληθυσμού από το κλασικό οικονομικό κύκλωμα, διατροφική κρίση, εξάντληση φυσικών πόρων, περιβαλλοντική αποσταθεροποίηση, βιοπολιτικός έλεγχος των πληθυσμών).

 

2. Πιστεύουμε στην δημοκρατική, συμμετοχική και αποκεντρωμένη λειτουργία που δίνει έμφαση στις δυνατότητες των ίδιων των ανθρώπων, θέτοντάς τους όχι υπό τις διαταγές τρίτων, αλλά μπροστά στις ευθύνες διαχείρισης των πραγμάτων που τους αφορούν. Για εμάς, η δημοκρατία είναι ένα αποτελεσματικό μέσο δράσης και συγχρόνως, ο καλύτερος τρόπος να αξιοποιηθούν συνδυαστικά οι δυνατότητες των ανθρώπων.

 

3. Εμπνεόμαστε από μεθοδολογικές αρχές όπως η συνεργασία, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, η συστηματικότητα, η ενισχυμένη αυτονομία, ο αλληλοσεβασμός και η νοοτροπία ευθύνης για το τι συμβαίνει γύρω μας.

 

4. Μας ενώνει το αίσθημα της κοινής μοίρας σε έναν κόσμο που αλλάζει και εστιάζουμε στο Κοινό καλό ως εκείνο το στοιχείο που καλλιεργεί τις θετικές πλευρές των ανθρώπων.

 

5. Η κατανόηση του τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε ώριμα και αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις δεν αποτελεί για εμάς ένα διανοητικό παιχνίδι ή μια θεωρητική άσκηση. Προσανατολιζόμαστε στην πράξη, σε αυτό που οι άνθρωποι κάνουν, στις ενσωματωμένες δυνατότητές τους και στη λειτουργική διασύνδεσή τους.

 

6. Μας αφορά η ανάδειξη και η διασύνδεση δυνατοτήτων από όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, από την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, τα συνεταιριστικά μοντέλα παραγωγής, τις τεχνολογικές και ενεργειακές υποδομές, τον ψηφιακό κόσμο, την έννοια των “κοινών”, τις οικολογικές επιστήμες, τα πολυποίκιλα δίκτυα αλληλεγγύης μέχρι τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, τη θεωρία δικτύων, την οργανωσιακή ψυχολογία και το κριτικό management.

 

7. Εξίσου μας αφορά η αξιοποίηση ικανοτήτων που τυπικά δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή ειδίκευση και τεχνογνωσία αλλά έχουν αποδειχτεί πηγή ανεκτίμητης κοινωνικής καινοτομίας. Η αναμέτρηση με τις δυσκολίες επιβίωσης και η πολυπλοκότητα της σύγχρονης καθημερινότητας απαιτούν και αναδεικνύουν ποιότητες και δεξιότητες πραγματικά μοναδικές και πολύτιμες.

 

8. Πιστεύουμε ότι η συλλογική αξιοποίηση και η αποτελεσματική διασύνδεση των ενσωματωμένων ικανοτήτων των ανθρώπων μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην υπέρβαση των σύγχρονων αδιεξόδων, με την ανάπτυξη εκείνων των μορφών συλλογικής δράσης που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής.

 

9. Θέλουμε να συνδυάσουμε τα εργαλεία που θα καταστήσουν τις συλλογικές δράσεις πιο αποτελεσματικές με την καλλιέργεια μιας νέας νοοτροπίας, μιας διαφορετικής στάσης ζωής που θέτει στο επίκεντρο τη σχέση μας με τους άλλους και τη φύση.

 

10. Η συμμετοχή στις δράσεις του Κόμβου είναι ανοιχτή. Επιζητούμε τις νέες ιδέες, τον πειραματισμό και την ανανέωση. Αναζητούμε ανθρώπους που νιώθουν ότι θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα γύρω τους, ανθρώπους που θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να κάνουν πράξεις τις ιδέες τους σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στη συνεργασία, τη δικτύωση και το συλλογικό σχεδιασμό. 

 

συν/εργασίες

 

1. Simon Fraser University και Community Evolution Foundation (Βανκούβερ, Καναδάς)

Ο ρόλος των παραπάνω υπήρξε καθοριστικός όσον αφορά το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους συνεταιρισμούς, την ΚΑλΟ και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη. 

 

2. Heinrich Boll Stiftung – Ελλάδα 

Το ινστιτούτο αποτέλεσε έναν από τους βασικούς χρηματοδότες του εκπαιδευτικού προγράμματος για τους συνεταιρισμούς, την ΚΑλΟ και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη. 

 

3. TransNational Institute (TNI), Άμστερνταμ

Ο Κόμβος συμμετέχει στο “New Politics Project”, ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοιποιείται από το TNI.

 

4. Massimiliano Molona (Goldsmiths – Λονδίνο) and Foundations for Arts Initiatives (Νέα Υόρκη)

Ο Κόμβος υλοποιεί ένα συλλογικό σχέδιο για τη δημιουργία ενός Εργαστηρίου για τα Αστικά Κοινά στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, το FfAI έχει συμβάλλει υποστηρίζοντας χρηματοδοτικά το έργο.

 

5. RIPESS Europe

Ο Κόμβος συμμετέχει στην οργανωτική επιτροπή του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας - UniverSSE 2017, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9-11 Ιουνίου 2017, σε συνεργασία με το δίκτυο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας RIPESS – Europe.

η ομάδα

 

 Andreas Karitzis is a founding member of «Komvos for Social Economy, Empowerment and Innovation”. He collaborates with international and European networks and organizations with special interest on methodologies of politics, new models of leadership and organization regarding social mobilization and economic activity in today’s rapidly changing environment. He is currently working for a funding and development consulting firm as analyst and project manager, focusing on conducting strategies about regional development and promotion of innovation and entrepreneurship. He has been a member of the Political Secretariat of Syriza (responsible for political strategy and planning) and its Central Committee until he resigned in August 2015. From this position he acted as party spokesman (2007-2009) and campaign manager in various elections (regional elections/Attica 2014, municipal elections/Athens 2006), media and communications manager (national elections/2007, european elections 2009). He was also the founder and coordinator of the digital policy department. Andreas has been member of the Managing Board of Nicos Poulantzas Institute for various years. He has studied engineering, with an MA in History and Philosophy of Science and Technology and a PhD in Philosophy. He has been a visiting scholar at the University of Pittsburgh (2005-2006) and a lecturer at the University of Patras (2008-2012) and the Hellenic Open University (2011-2012).

Selected recent works:

Karitzis, Andreas, 2016, “Radical left strategies in the era of the collapse of ‘Actually Existing Liberalism”, contribution to the Workshop ‘Europe’s new radical Left in times of crisis,’ hosted by the School of Political Sciences at the Aristotle University of Thessaloniki and supported by the Rosa Luxemburg Stiftung (Athens Office) in November 26-27, 2016.

Karitzis, Andreas, 2016, “Is the concept of Commons useful?”, addendum in Bolier, David, Commons, a short introduction, Athens: Angelus Novus

Karitzis, Andreas, 2016, “Alternatives: Methodology for a new politics: changing the ‘operating system’ of the left after the Greek experience of 2015”, in Studies In Political Economy Vol. 97 , Iss. 3,2016.

Karitzis Andreas, 2014, Logic and Method of a Left Government, Athens: Nicos Poulantzas Institute / Nisos

 

Christos Giovanopoulos is a researcher with strong engagement in the post 2008 movements in Greece and abroad. He is currently a research fellow with the Roza Luxemburg Stiftung, working on the grassroots social solidarity movement in Greece. He has been a founding member of Komvos and of Solidarity for All, in which he was in charge of international solidarity networks until the summer of 2016. He was key member of the Syntagma sq. People’s Assembly and its communication team during the occupation of Syntagma square (summer 2011). He holds an MA in Film and Cultural studies and degrees in Contemporary Media Practice and in Political Economy. He has taught Media and Critical Theory in the University of Westminster, London (2007 – 2012). He has several publications and participation in numerous international conferences (academic and political) on the matters of solidarity economy and novel forms of social organization, civic participation, self-management and governance.

Selective publications:

Christos Giovanopoulos, 2016, “Mehr als Helfen und Organisieren: Wie die Solidaritätsnetze in Griechenland materielle Macht aufbauen” (Beyond helping and organising: From the Solidarity networks in Greece to the building of material power), in Klasse Verbinden, Luxemburg – Gesellschaftsanalyse und Linke Praxis, vol. 2/2016 & Jacobin, Berlin: RLS

Giovanopoulos Chr. & Mitropoulos D. (ed.), 2011, Democracy Under Construction: from the streets to the squares, Athens: A/synechia

Giovanopoulos Chr. & Dalakoglou D., 2010, “From Ruptures to Eruption: A genealogy of post-dictatorial revolts in Greece”, in Vradis, A., & Dalakoglou, D., Revolt and Crisis in Greece: Between a present to pass and a future still to come, Oakland-Athens: AK Press-Occupied London

Giovanopoulos Christos (ed.), 2008, Loaded Cameras: Cinema and 1968, Athens: A/synechia