Συμμετοχή στο UniverSSE 2017

Αθήνα, 9-11 Ιουνίου 2017

Συνδιοργάνωση με Ripess EU

Δημοκρατία στην Οικονομία, Χειραφέτηση της Κοινωνίας, Ενδυνάμωση της Αλλαγής

4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας

9-11 Ιουνίου, Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο)

 

Συνδιοργάνωση με Ripess EU, Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας, Συντονισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αθήνας, Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων, Εφημερίδα των Συντακτών, Πρω.σ.κ.αλ.ο., Λαϊκό Πανεπιστήμιο για την Κ.Αλ.Ο.

 

Ο Κόμβος συμμετέχει ενεργά μαζί με συλλογικότητες και δικτυώσεις από την Ελλάδα και σε συνεργασία με το διεθνές δίκτυο κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας RIPESS Europe, στην οργανωτική επιτροπή του 4ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα γίνει 9-11 Ιουνίου, στην Αθήνα (Γεωπονική Σχολή- χάρτης).

Ένα γεγονός στο οποίο θα συμμετέχουν συνεργατικά εγχειρήματα, φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ομάδες και άνθρωποι που εργάζονται για την προώθηση και την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, πρακτικές, τεχνογνωσία και κοινές στρατηγικές για την Κ.ΑΛ.Ο ως τον δυναμικό χώρο στην Ευρώπη, εντός του οποίου οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική και οικονομική τους δραστηριότητα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να βελτιώσουμε από κοινού την ορατότητα της Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα και να αναπτύξουμε νέους δεσμούς με ανθρώπους, φορείς και εγχειρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναβαθμίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι και όλες.

Επίσης στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η 6η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Ripess EU http://www.ripess.eu/ την Παρασκευή 09/06.

Πρόσκληση

 

Πάρε μέρος στο UniverSSE 2017 

Η οργανωτική ομάδα ήδη έχει ξεκινήσει να εργάζεται πυρετωδώς για την επιτυχία του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου και σ’ αυτό το σημείο σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στην διαμόρφωση του προγράμματος.  Οι άξονες που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο είναι οι παρακάτω και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

Κάθε ομάδα, δικτύωση και ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συνδράμει, μπορεί να στείλει προτάσεις που να αναφέρονται στους παρακάτω άξονες μέχρι 27/03/2017 στην διεύθυνση: call@universse2017.org

Οι άξονες των θεματικών είναι οι παρακάτω (περισσότερες πληροφορίες εδώ):

-Μορφές, πεδία και οπτικές της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και του συνεργατισμού

-Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με φόντο την κλιματική αλλαγή.

-Πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο στην κοινωνική ένταξη με έμφαση στο προσφυγικό ζήτημα

-Κοινωνική καινοτομία: Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση και εργαλεία για την Κ.ΑΛ.Ο.

-Κοινά: Προσεγγίσεις και πρακτικές σε ψηφιακά, φυσικά, αστικά, πολιτιστικά

-Δημόσιες πολιτικές ( αυτοδιοίκηση, εθνικές, ευρωπαϊκές ) για την Κ.ΑΛ.Ο: Ποιες, από ποιους, για ποιους;

-Ελεύθερη ζώνη

Σας προσκαλούμε να στείλετε ιδέες που άπτονται των παραπάνω θεματικών, καθώς και τη μορφή που θα θέλατε να πάρει (εργαστήρι, πάνελ συζήτησης κ.λπ). Μετά τη λήξη της προθεσμίας  (27/03/2017), η οργανωτική ομάδα θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα τις κατηγοριοποιήσει σε συστάδες. Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερες προτάσεις θα λάβουμε.

Η βασική μας πρόθεση είναι να οργανώσουμε τις θεματικές που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο με στόχο να διαμορφώσουμε ένα κοινό όραμα ενώ την ίδια στιγμή μας ενδιαφέρει να γίνει ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών και οπτικών.

Θεματικές ζώνες

 

1. Μορφές, πεδία και οπτικές της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και του συνεργατισμού

Το σύμπαν της Κ.ΑΛ.Ο χαρακτηρίζεται από μια τεράστια γκάμα εγχειρημάτων όπως οι άτυπες ομάδες αλληλέγγυων και εθελοντών, ανταλλακτικά δίκτυα, εναλλακτική χρηματοδότηση και μικρο-χρηματοδότηση, εναλλακτικά νομίσματα, συνεταιρισμούς, δικτυώσεις κοινωνικών συνεταιρισμών, ανακτημένες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, που εργάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως στην τροφή, την εκπαίδευση, το εμπόριο, τις νέες τεχνολογίες, τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά, την επικοινωνία, τον τουρισμό και πολλά άλλα.

Οριζόντια διοίκηση, κατανομή ρόλων, σχέσεις εργασίας, διαχείριση κρίσεων, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, δικτύωση, στρατηγικές προώθησης, κοινωνικός αντίκτυπος, λήψη αποφάσεων κάποιες από τις προκλήσεις που θέλουμε να συζητήσουμε! Και φυσικά, κοινωνική οικονομία; αλληλέγγυα; συνεργατική; κοινωνική επιχειρηματικότητα; Τι γίνεται με την οικονομία του διαμοιρασμού;

 

2.Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με φόντο την κλιματική αλλαγή.

Το παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο σύστημα επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη των λίγων σε βάρος των πολλών αλλά και των πόρων του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε κοινωνικές και οικολογικές καταστροφές. Το όραμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στηρίζεται στην βιωσιμότητα και αυτό, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται την επανατοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, (τρόφιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαθά, υπηρεσίες, πολιτισμό κ.λ.π), χτίζει την αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα, εξουσιοδοτεί τους πολίτες να δημιουργήσουν εναλλακτικές στην κατεύθυνση της διατροφικής αυτάρκειας, επανασυνδέει την αγροτική και αστική κοινωνία, και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

3.Πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο στην κοινωνική ένταξη με έμφαση στο προσφυγικό ζήτημα

Πολιτικές διαχείρισης ή πολιτικές ενδυνάμωσης για κοινωνικές ομάδες που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού; Μπορεί η Κ.ΑΛ.Ο να μετασχηματίσει τον τρόπο σχεδιασμού και άσκησης της κοινωνικής πολιτικής σε μια κατεύθυνση αλληλεγγύης; Πώς επηρεάζεται η «κοινωνική εργασία» σε συνθήκες κρίσης και τι σημαίνει το παράδειγμα της αλληλοβοήθειας;Θα παρουσιαστούν παραδείγματα υποστήριξης των προσφύγων από αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες στέγασης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

 

4. Κοινωνική καινοτομία: Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση και εργαλεία για την Κ.ΑΛ.Ο.

Δομικό μέρος της κοινωνικής καινοτομίας που αναδύεται στην ΚΑλΟ είναι ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας. Παιδαγωγικός σε σχέση με τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης που κινήματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση πράττουν, αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν σε ένα κίνημα με μετασχηματιστική επιρροή σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Η θεματική αυτή επιθυμεί να διερευνήσει πώς η κοινωνική καινοτομία και η παραγωγή και το μοίρασμα της γνώσης υλοποιούνται στην ΚΑλΟ: Πώς οι συνελεύσεις δρούνε σαν εκπαιδευτική μέθοδος και πώς νέες παιδαγωγικές μέθοδοι ενσωματώνουν τη δημοκρατία σαν εκπαιδευτική αρχή; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην σύλληψη και αναπαραγωγή της εμφανιζόμενης κοινωνικής καινοτομίας και πως η γνώση που παράγεται στο πεδίο της πράξης μπορεί να συστηματοποιηθεί και να διαχυθεί; Ποιες νέες μορφές έρευνας και παιδαγωγικών ινστιτούτων εκκολάπτονται από πρακτικές στηριζόμενες στην αλληλεγγύη και στην συλλογική ευημερία, σε σχέση με το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον «τρίτο» τομέα;

 

5.Κοινά: Προσεγγίσεις και πρακτικές σε ψηφιακά, φυσικά, αστικά, πολιτιστικά

Τα κινήματα υπεράσπισης, επανάκτησης και ανάπτυξης των Κοινών, συνιστούν ένα ανερχόμενο ρεύμα πρακτικών αμοιβαιότητας και μια πρόταση κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης πέρα από το δίπολο κράτος και/ή αγορά.

Η θεματική αυτή θέλει να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών αυτοδιαχείρισης των Κοινών από τις κοινότητες των χρηστών τους σε ποικίλα πεδία – από τους φυσικούς πόρους (νερό, γη, τροφή κλπ.) μέχρι τα ψηφιακά κοινά και από τον αστικό χώρο μέχρι το πολιτισμικό πεδίο.

Επίσης επιθυμεί να εμπλουτίσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επινόηση θεσμικών και νομικών πλαισίων κατοχύρωσης και επέκτασης των Κοινών, στην προοπτική ριζικών κοινωνικών μετασχηματισμών.

 

6.Δημόσιες πολιτικές (αυτοδιοίκηση, εθνικές, ευρωπαϊκές) για την Κ.ΑΛ.Ο: Ποιες,  από ποιους, για ποιους;

Τα τελευταία χρόνια, εισάγονται νέα θεσμικά πλαίσια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο με στόχο να αναγνωρίσουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), να ρυθμίσουν θέματα που σχετίζονται με τα επιμέρους μορφώματα που συναποτελούν το σύμπαν της ΚΑΛΟ σε κάθε χώρα, να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στο κράτος στα διάφορα επίπεδά του (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) και τα εγχειρήματα και τις δικτυώσεις της ΚΑΛΟ.

Σε ποιο βαθμό, οι δημόσιες πολιτικές διευκολύνουν ή περιορίζουν τη μετασχηματιστική δυναμική της ΚΑΛΟ; Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός δημόσιου χώρου που επιτρέπει τη συνδιαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών ανάμεσα στην ΚΑΛΟ και το κράτος; Υπάρχουν παραδείγματα τοπικής διακυβέρνησης με ριζοσπαστικό πρόσημο; Πώς εμπλέκονται οι τοπικές κοινωνίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την καθημερινότητά τους;

 

7.Ελεύθερη Ζώνη

Αν έχετε να προτείνετε κάποιο εργαστήριο, σεμινάριο παρουσίαση κλπ. που νοιώθετε ότι δεν εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω θεματικές, μπορεί να φιλοξενηθεί σε αυτή την ελεύθερη ζώνη.