Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συνεταιρισμούς, την ΚΑλΟ και την κοινοτική οικονομική ανάπτυξη

Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2016

Simon Fraser University - Community Evolution Foundation - Heinrich Böll Stiftung

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους συνεταιρισμούς, την ΚΑλΟ και την κοινοτική οικονομία, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, σε τρεις κύκλους σεμιναρίων (72 ωρών συνολικά), μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2016. Στόχος του, η συμβολή στην ενίσχυση των γνωσιακών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων ενεργών εγχειρημάτων στην Ελλάδα. Η καινοτομία του έγκειται στην απόπειρα σύνδεσης της θεωρίας και της πρακτικής της ΚΑλΟ με έναν τρόπο που προάγει τη βιωσιμότητα αλλά και την έμπνευση στις βασικές αρχές λειτουργίας ενός νέου συμμετοχικού και συνεργατικού παραδείγματος για την κοινωνία και την οικονομία.

Ως προς το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, συμπεριλήφθηκε μια σειρά θεμάτων, από ζητήματα θεωρητικών προσεγγίσεων και ιστορικών αναφορών μέχρι πρακτικά εργαλεία οικονομικής διαχείρισης, νομικού πλαισίου κλπ. Σημαντικό στοιχείο του προγράμματος αποτέλεσε το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο διαμορφώθηκε με τη συμμετοχή τόσο ακαδημαϊκών και μελετητών, όσο και έμπειρων ατόμων, ενεργών στα σχετικά πεδία. Δόθηκε έτσι στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να εξοικειωθούν με ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα θεματικών, σε ένα εγχείρημα που πρώτη φορά επιχειρήθηκε στην χώρα μας.

Στο πρόγραμμα πήραν μέρος 29 άτομα από 24 συνεταιριστικά εγχειρήματα και δομές αλληλεγγύης και κοινωνικής οικονομίας. Οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση facilitator στο πεδίο της ΚΑλΟ, από το Simon Fraser University (Βανκούβερ - Καναδάς).

Ανακοίνωση

 

Το σεμινάριο συμβάλλει στην ενίσχυση των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών για την ΚΑλΟ οι οποίες εκτείνονται από ζητήματα θεωρητικών προσεγγίσεων μέχρι πρακτικά εργαλεία για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη των πρωτοβουλιών στις οποίες εμπλέκονται. Θα δοθεί πιστοποίηση από το Simon Fraser University.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ημέρες των 6 διδακτικών ωρών (σύνολο 72 ώρες)

Η καινοτομία έγκειται στην απόπειρα σύνδεσης της θεωρίας και της πρακτικής της ΚΑλΟ με έναν τρόπο που προάγει τη βιωσιμότητα αλλά και την έμπνευση στις βασικές αρχές λειτουργίας ενός νέου παραδείγματος για την κοινωνία και την οικονομία. Θα ζητηθεί από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες του σεμιναρίου να συνδράμουν στην υλοποίηση τουλάχιστον μίας εκπαιδευτικής ενότητας που τους/τις ενδιαφέρει.

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Αθήνα. Ο αριθμός των συμμετοχών είναι 18 άτομα. Θα δοθεί προσοχή στην εκπροσώπηση εγχειρημάτων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά πεδία και προτεραιότητα στις περιοχές της Αττικής και της νησιωτικής Ελλάδας διότι σχεδιάζεται επανάληψη του σεμιναρίου στη Θεσσαλονίκη. Το συνολικό κόστος συμμετοχής είναι 50 Ευρώ ανά εγχείρημα.

Παρακαλώ να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 16/9/2016.

Εκπαιδευτές

 

Σοφία Αδάμ – Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία

John Restakis – Community Evolution Foundation

Gretchen Fergusson – Simon Fraser University

Mike Lewis – Simon Fraser University

Ανδρέας Καρίτζης – Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία

Γιώργος Παπανικολάου – P2P Foundation

Γεώργιος Γκριτζάς – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Όλγα Χαρπίδου – Νομικός

Αχιλλέας Μπάρλας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κώστας Νικολάου – ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Λάζαρος Αγγέλου – ΠΡΩΣΚΑΛΟ, Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Αντώνης Μπρούμας – Νομικός

Γεωργία Μπεκριδάκη – DOCK, Ζώνη για την ΚΑλΟ

Μαρίνα Σαρλή – Fair Trade Hellas

Χρήστος Ελευθεριάδης – Λογιστής

Απόστολος Γεωργίου – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κάρολος Καβουλάκος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα

 

Ημερομηνία

Ενότητα

Εκπαιδευτής/τρια

 

30.9.2016

(15:00-20:30)

 

ΚΑλΟ: βασικές αρχές, πρακτικές

και δυνατότητες,

Εισαγωγή στην έννοια των κοινών

 

 

Gretchen Fergusson (SFU)

Σοφία Αδάμ (Κόμβος)

Γεώργιος Παπανικολάου (P2P Foundation)

1.10.2016

(10:00-16:30)

Κοινοτική Οικονομική Ανάπτυξη:

Ιστορία και πρακτικές

 

Gretchen Fergusson (SFU)

Mike Lewis (SFU)

Γεώργιος Γριτζάς (ΑΠΘ)

 

2.10.2016

(10:00-16:30)

 

 

Πλαίσιο: Κρίση χρέους,

πολιτική οικονομία και

νέα παραδείγματα ανάπτυξης

 

 

Mike Lewis (SFU)

John Restakis (CEF)

Ανδρέας Καρίτζης (Κόμβος)

3.10.2016

(15:00-20:30)

Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας,

brainstorming

SWOT, asset mapping

 

Gretchen Fergusson (SFU)

Σοφία Αδάμ (Κόμβος)

Mike Lewis (SFU)

4.10.2016

(10:00-16:30)

Συγκρότηση ιδρυτικής ομάδας,

οργάνωση συναντήσεων,

διαδικασίες λήψης αποφάσεων

 

Gretchen Fergusson (SFU)

Σοφία Αδάμ (Κόμβος)

Mike Lewis (SFU)

5.10.2016

(10:00-16:30)

Οργανωτικά μοντέλα και

νομικά πρόσωπα της ΚΑλΟ

 

John Restakis (CEF)

Όλγα Χαρπίδου (δικηγόρος)

14.10.2016

(15:00-20:30)

 

 

15.10.2016

(15:00-20:30)

 

Στοιχεία ανάπτυξης συνεργατισμού,

συνεταιριστικό κεφάλαιο και

κοινωνική χρηματοδότηση

 

Ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, 

διαδικασίες έναρξης 

Mike Lewis (SFU)

Σοφία Αδάμ (Κόμβος) 

 

 

Αντώνης Μπρούμας (δικηγόρος)

Χρήστος Ελευθεριάδης (λογιστής) 

16.10.2016

(10:00-16:30)

Διοίκηση ΚΑλΟ, δημοκρατική διακυβέρνηση,

ρόλοι και αρμοδιότητες μελών και ΔΣ

Κώστας Νικολάου (ΠΡΩΣΚΑΛΟ)

Λάζαρος Αγγέλου (ΠΡΩΣΚΑΛΟ)

  

17.10.2016

(10:00-16:30)

Κοινωνικό marketing & 

κοινωνική δικτύωση 

 

Μαρίνα Σαρλή (Fair Trade Hellas)

Γεωργίς Μπεκριδάκη (Solidarity4All)

18.10.2016

(15:00-20:30)

Κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο,

προυπολογισμός, οικονομική ανάλυση 

 

Σοφία Αδάμ (Κόμβος)

Αχιλλέας Μπάρλας (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

Απόστολος Γεωργίου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) 

 

5.11.2016

(10:00-16:30)

Κοινοτική οικονομική ανάπτυξη,

ενεργοποίηση κοινότητας και

νέες μορφές πολιτικής δράσης

 

John Restakis (CEF)

Ανδρέας Καρίτζης (Κόμβος)

Κάρολος Καβουλάκος (ΑΠΘ)

6.11.2016

(10:00-16:30)

Δημόσιες πολιτικές για την ΚΑλΟ και

κοινωνική οικονομία-συλλογική

εκπροσώπηση-αξιολόγηση

John Restakis (CEF)

Σοφία Αδάμ (Κόμβος)