Πάρε μέρος στο Universse 2017!

Αθήνα, 01/03/2017

Δημοκρατία στην Οικονομία, Χειραφέτηση της Κοινωνίας, Ενδυνάμωση της Αλλαγής


Το καλοκαίρι του 2017 στις 9-10-11 Ιουνίου στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ένα γεγονός στο οποίο θα συμμετέχουν συνεργατικά εγχειρήματα, φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ομάδες και άνθρωποι που εργάζονται για την προώθηση και την ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο από διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Ο "Κόμβος" συμμετέχει στην ελληνική οργανωτική ομάδα μαζί με πολλές ακόμα συλλογικότητες. Μαζί θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, πρακτικές, τεχνογνωσία και κοινές στρατηγικές για την Κ.ΑΛ.Ο ως τον δυναμικό χώρο στην Ευρώπη, εντός του οποίου οι άνθρωποι οργανώνουν την κοινωνική και οικονομική τους δραστηριότητα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να βελτιώσουμε από κοινού την ορατότητα της Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα και να αναπτύξουμε νέους δεσμούς με ανθρώπους, φορείς και εγχειρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναβαθμίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι και όλες.

Πρόσκληση για προτάσεις

Η οργανωτική ομάδα ήδη έχει ξεκινήσει να εργάζεται πυρετωδώς για την επιτυχία του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου και σ’ αυτό το σημείο σας προσκαλούμε να συμβάλλετε στην διαμόρφωση του προγράμματος. Οι άξονες που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο είναι οι παρακάτω και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η ακόλουθη:

Κάθε ομάδα, δικτύωση και ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συνδράμει, μπορεί να στείλει προτάσεις που να αναφέρονται στους παρακάτω άξονες μέχρι 05/03/2017 στην διεύθυνση: call@universse2017.org

Άξονες θεματικών (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

  • Μορφές, πεδία και οπτικές της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και του συνεργατισμού
  • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με φόντο την κλιματική αλλαγή.
  • Πρακτικές Κ.ΑΛ.Ο στην κοινωνική ένταξη με έμφαση στο προσφυγικό ζήτημα
  • Κοινωνική καινοτομία: Έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση και εργαλεία για την Κ.ΑΛ.Ο.
  • Κοινά: Προσεγγίσεις και πρακτικές σε ψηφιακά, φυσικά, αστικά, πολιτιστικά
  • Δημόσιες πολιτικές ( αυτοδιοίκηση, εθνικές, ευρωπαϊκές ) για την Κ.ΑΛ.Ο: Ποιες, από ποιους, για ποιους;
  • Ελεύθερη ζώνη

Σας προσκαλούμε να στείλετε ιδέες που άπτονται των παραπάνω θεματικών, καθώς και τη μορφή που θα θέλατε να πάρει (εργαστήρι, πάνελ συζήτησης κ.λπ). Μετά τη λήξη της προθεσμίας  (05/03/2017), η οργανωτική ομάδα θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα τις κατηγοριοποιήσει σε συστάδες. Θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπεριλάβουμε όσο περισσότερες προτάσεις θα λάβουμε.

Η βασική μας πρόθεση είναι να οργανώσουμε τις θεματικές που θα αναπτυχθούν στο Συνέδριο με στόχο να διαμορφώσουμε ένα κοινό όραμα ενώ την ίδια στιγμή μας ενδιαφέρει να γίνει ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών και οπτικών.

Όλες οι πληροφορίες για το Συνέδριο εδώ