Εργαστήριο για τα Αστικά Κοινά, 2ος κύκλος συναντήσεων

Αθήνα, 07/03/2017

Παρασκευή 10 και Σαββάτο 11 Μαρτίου Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι


Με βάση τις συζητήσεις και τις θεματικές που προέκυψαν από τις πρώτες συναντήσεις του Νοεμβρίου, στις οποίες οι περισσότεροι/ες συμμετείχατε και οι υπόλοιποι/ες έχετε ενημερωθεί, προχωράμε σε έναν δεύτερο κύκλο συναντήσεων υπό τη μορφή τριών εργαστηρίων.

Τα εργαστήρια θα αποτελέσουν πεδίο ανταλλαγής εμπειριών, πρακτικών και εργαλείων στο πλαίσιο μιας «συλλογικής προετοιμασίας» των παρακάτω δράσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε κοινές ανάγκες, αλλά κυρίως να αξιοποιήσουν και αναπτύξουν συνέργειες και δυνατότητες ανάμεσα στα διαφορετικά πεδία πράξης.

Θεματικές εργαστηρίων:

α. Διαμόρφωση ενός «Χώρου» του Εργαστηρίου για τα Αστικά Κοινά (ΕΑΚ)

β. Σχεδιασμός και υλοποίηση της διαδικασίας καταγραφής και χαρτογράφησης της εμπειρίας και συστηματοποίησης της γνώσης των αυτο-οργανωμένων πρωτοβουλιών, και πρακτικών τα τελευταία χρόνια

γ. Διερεύνηση της συνεργασίας ανεξάρτητων πολιτιστικών πρακτικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών με σκοπό τη δημιουργία ενός πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μαζί μας θα βρίσκονται και εκπρόσωποι από αντίστοιχες συλλογικότητες και οργανισμούς του εξωτερικού, με δράσεις στις παραπάνω θεματικές, για να μοιραστούν την δική τους εμπειρία και τεχνογνωσία. Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσουν τη δράση τους και θα συζητήσουν μαζί μας οι: Margherita D'Andrea & Giuseppe Micciarelli (από το αυτοδιαχειριζόμενο κέντρο L’Asilo, Νάπολη - Κοινότητα εργαζομένων και εργαστήριο στο χώρο της Τέχνης, του Πολιτισμού και του Θεάματος), Jan Gerber & Sebastian Luetgert (από το Pad.ma – Public Access Digital Media Archive – Αρχείο Ψηφιακών Μέσων Δημόσιας Πρόσβασης - Βερολίνο-Ινδία) , Ida Susser, (ανθρωπολόγος στο Hunter College & CUNY Graduate Center της Νέας Υόρκης), Didem Pekun (εικαστικός/ακαδημαϊκός, ιδρυτικό μέλος του Beyond Istanbul: Center for Spatial Justice Foundation – Πέρα από την Κωνσταντινούπολη: Ίδρυμα Κέντρο για την Χωρική Δικαιοσύνη, Τουρκία), William Wells (ιδρυτής και διευθυντής της Townhouse Gallery, Κάιρο)

Επιθυμούμε και προσβλέπουμε στην συμμετοχή όλων σας και στα τρία εργαστήρια και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 10 Mαρτίου

5.30 – 20.30 Καταγραφή / Χαρτογράφηση: Καταγραφή και χαρτογράφηση των κινηματικών πρακτικών και των αυτό-οργανωμένων κινημάτων και δικτυώσεων.

Η παραγωγή γνώσης μέσω της καταγραφής πρακτικών αλληλεγγύης και πρακτικών των Κοινών, που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης και της αντίστασης σε αυτήν, αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους του ΕΑΚ. Το εργαστήριο αυτό διερευνά μία ποικιλία μεθοδολογιών και προσεγγίσεων σε θέματα αρχειοθέτησης και χαρτογράφησης, που έχουν αναπτυχθεί από συλλογικότητες που δρούνε σε αυτό το πεδίο. Οι εμπειρίες και η ιστορία του κινήματος αλληλεγγύης και για τα Κοινά στην Ελλάδα είναι απαραίτητες για την επιλογή του κατάλληλου μίγματος μεθόδων και εργαλείων για το σχετικό εγχείρημα.

Jan Gerber & Sebastian Luetgert (από το Pad.ma: Public Access Digital Media Archive – Αρχείο Ψηφιακών Μέσων Δημόσιας Πρόσβασης – Βερολίνο & Ινδία)

Σταύρος Σταυρίδης (Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή – ΕΜΠ)

Σωκράτης Στρατής (Καθηγητής και Διευθυντής του Τμήματος Αρχιτεκτονικής - Πανεπιστήμιο Κύπρου και από το Famagusta – Hands ON project)

Σχολιάζει η: Didem Pekun (Ακαδημαϊκός / Καλλιτέχνης, Beyond Istanbul: Center for Spatial Justice Foundation – Πέρα από την Κωνσταντινούπολη: Ίδρυμα Κέντρο για την Χωρική Δικαιοσύνη - Τουρκία)

 

Σάββατο 11 Mαρτίου

10.00 – 13.00 Για τον «Χώρο» του LUC: Λειτουργικότητες, Κοινότητα, Κοινές Χρήσεις, Πρακτικές Αυτοδιαχείρισης

Σαν ΕΑΚ φανταζόμαστε τον «Χώρο» (μας) σαν μια υποδομή ενταγμένη στη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της πόλης της Αθήνας και των ήδη υπαρχόντων δικτύων. Σαν έναν χώρο συγκατοίκησης που ευνοεί και διευκολύνει συνεργασίες μεταξύ προσπαθειών από ποικίλα πεδία. Μέλη από κάποια από τους πιο δραστήριους κοινωνικο-πολιτιστικούς χώρους στην γεωγραφική μας γειτονιά έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους, σημαντικές για το Χώρο του ΕΑΚ. Το εργαστήριο αυτό στοχεύει στο να συζητήσει με τους συμμετέχοντες τις ποικίλες επιλογές σε σχέση με την τοποθεσία για τον Χώρο του ΕΑΚ, τις πιθανές πολιτικές συνεπαγωγές, την λειτουργικότητα του, τις πρακτικές διαχείρισης και οργάνωσης του, των τρόπων συσχέτισης με την κοινότητα και με άλλες συλλογικότητες.

Margherita D'Andrea & Sabrina Merolla (Αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα Γυναικών και Ανδρών στο χώρο της Τέχνης, του Πολιτισμού και του Θεάματος, 'Ex Asilo Filangieri, Νάπολη - Ιταλία)

William Wells (Ιδρυτή και Διευθυντή της γκαλερί Townhouse, Κάιρο - Αίγυπτος)

Τόνια Κατερίνη (Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, δραστήρια στα κινήματα για το δικαίωμα στην πόλη και την στέγη, «Ανοιχτοί Δρόμοι»)

 

14.00 – 17.00 The Education/Research project

Ανοιχτό Σχολείο – Πρακτικές συμμετοχικής και διατομεακής εκπαίδευσης

Σαν ΕΑΚ ενδιαφερόμαστε στην διαμόρφωση ενός πλαισίου για συμμετοχικές και δημιουργικές παιδαγωγικές πρακτικές, έρευνας και παραγωγής γνώσης. Αυτές μπορεί να λάβουν ποικίλες μορφές όπως: δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα και εναλλακτικό πανεπιστήμιο, κοινά εκπαιδευτικά εργαστήρια καλλιτεχνών και αυτοοργανωμένων κοινωνικών συλλογικοτήτων, την ανάπτυξη μορφών συλλογικής έρευνας και γνώσης. Το εργαστήριο αυτό εστιάζει στην διερεύνηση διαφορετικών μεθοδολογιών προς αυτό τον στόχο.

Χρήστος Κορολής (Καθηγητής – Μέλος του Σχολείου Αλληλεγγύης Μεσοποταμίας)

Margherita D'Andrea & Sabrina Merolla (Αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα Γυναικών και Ανδρών στο χώρο της Τέχνης, του Πολιτισμού και του Θεάματος, 'Ex Asilo Filangieri, Νάπολη - Ιταλία)

Σχολιάζει η: Ida Susser (Ανθρωπολόγος στο Hunter College & CUNY Graduate Center της Νέας Υόρκης)