Κάλεσμα για Συγκρότηση Συμμαχίας για τα Κοινά και την ΚΑΛΟ

Αθήνα, 09/05/2017

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Σάββατο, 13 Μαίου 2017, 16:00


Όσοι και όσες βρεθήκαμε στη διοργάνωση του CommonsFest αλλά και στα παραγωγικά εγχειρήματα, στα κινήματα και στους αγώνες προτείνουμε την δημιουργία ενός σταθερού περιοδικού σημείου ανοιχτής συνάντησης ανθρώπων και συλλογικοτήτων για την ενίσχυση υπαρχόντων και την διαρκή παραγωγή νέων παραγωγικών και πολιτικών εγχειρημάτων με προσανατολισμό την βασισμένη στα κοινά κοινωνία.

Καλούμε λοιπόν όσους ενδιαφέρονται σε ανοιχτή συνέλευση για την συνδιαμόρφωση και συγκρότηση της πρωτοβουλίας για τη συμμαχία των κοινών :
Σάββατο, 13 Μαίου 2017, 16:00
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Ερμού 134, Αθήνα

Ακολουθεί στις 21:00 πάρτυ με μουσική και ποτό.
Περισσότερες πληροφορίες : www.commons.gr