Συμμετοχή στο New Politics Project

2016-2017

Σε συντονισμό του TNI (Transnational Institute)

O "Kόμβος" συμμετέχει μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις και ινστιτούτα στο "New Politics Project", το οποίο συντονίζει το TNI (Transnational Institute)

Η συγκεκριμένη δράση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διερεύνηση νέων μεθοδολογιών και οργανωσιακών αρχών πολιτικής και κοινωνικής κινητοποίησης, οι οποίες υπερβαίνουν με δημιουργικό τρόπο την παραδοσιακή πολιτική πρακτική. Επιπλέον, επιχειρεί να διαμορφώσει εργαλεία και μέσα τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις κοινωνικο/οικονομικές προκλήσεις σε πλανητικό επίπεδο.     

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από το Φεβρουάριο του 2016 και περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια, διεθνείς συναντήσεις καθώς και τη συγγραφή σχετικών μελετών, οι οποίες θα δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα. Εκτός του Κόμβου, οι οργανώσεις που υποστηρίζουν ενεργά το πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες: TNI, Institute for Political EcologyAlternative Information & Development Centre, Institute for Latin America and Caribbean Studies, The Havens Center, Attac France, Solon Foundation, Democracy Works.