Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Σοφία Αδάμ, 2014


Ιδιαίτερα στην Ελλάδα της κρίσης είναι μεγάλη ανάγκη να αναπτυχθεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και να υποστηριχτούν εκείνες οι πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συμμετοχή, διευρύνουν τη δημοκρατία, δίνουν έμφαση στην τοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, έχουν οικολογικό προσανατολισμό και κυοφορούν κοινωνικές καινοτομίες. O Οδηγός Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό πληροφόρησης αναφορικά με το τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση και να προσφέρει πρακτικές απαντήσεις για ζητήματα που αντιμετωπίζουν όσοι και όσες επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο εγχείρημα.

Διαβάστε τον Οδηγό Δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων εδώ